Proiect de hotărâre nr. 179/2022 privind aprobarea trecerii terenurilor intravilane, identificate în anexă, aflate în administrarea primăriei orașului Hațeg, din proprietatea statului în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale orașul Hațeg