Proiect de hotărâre nr. 18/2023 pentru modificarea poziției nr. 26 din anexa la hotărârea Consiliului local nr. 175/2022 privind aprobarea trecerii terenurilor intravilane, identificate în anexă, aflate în administrarea primăriei orașului Hațeg, din proprietatea statului în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale orașul Hațeg