Proiect de hotărâre nr. 183/2021 privind aprobarea unor protocoale/planuri de colaborare – cadru, ce se vor încheia între oraşul Haţeg şi instituţiile publice locale, pentru repartizarea şi închirierea locuințelor de serviciu construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în orașul Hațeg, județul Hunedoara