PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 184/2022 privind aprobarea dării în folosință gratuită către Spitalul Orășenesc Hațeg a unor aparate medicale, ce se impune a fi autorizate de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, achizționate în comun de autoritățile locale și unitatea sanitară, în cadrul proiectului ”Modernizarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Haţeg prin dotare si echipare”