Proiect de hotărâre nr. 184/2023 pentru modificarea hotărârii nr. 151/2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții intitulat „Extindere rețele apă și apă uzată în orașul Hateg, județul Hunedoara”