Proiect de hotărâre nr. 186/2022 privind aprobarea virării de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare