Proiect de hotărâre nr. 188/2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiție „Modernizarea iluminatului public în Orașul Hațeg, județul Hunedoara, etapa a II-a”