Proiect de hotarare nr. 189/2021 privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de comodat nr. 21584/02.11.2016, încheiat între Oraşul Haţeg şi Club Sportiv Orăşenesc „Retezatul” Haţeg