Proiect de hotărâre nr. 191/2023 privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Oraşului Haţeg