Proiect de hotărâre nr. 193/2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico – economici, actualizaţi, aferenți obiectivului de investiție „Modernizarea şi eficientizarea iluminatului public în Orașul Hațeg, județul Hunedoara, etapa a II-a”