Proiect de hotărâre nr. 193/2023 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a terenului intravilan, înscris în CF nr. 71956 Hațeg, nr. cadastral 71956, în suprafață de 65 mp², categoria de folosință curți-construcții, în vederea extinderii construcției spațiu comercial ,,Select”, înscris în CF nr. 60678 – C1 – U5 Hațeg, nr. top 15/P2, situat pe strada Tudor Vladimirescu, Bl. 13 DKL, ap. 2, prin edificarea, în condițiile legii, a unei terase provizorii închise