Proiect de hotărâre nr. 195/2021 pentru modificarea hotărârii nr. 10/2018 privind aprobarea înfiinţării, organizării, gestionării, exploatării şi monitorizării prestării Serviciului de iluminat public al Oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara