Proiect de hotărâre nr. 196/2022 privind aprobarea cesionării contractului de concesiune nr. 2487/35/1993, având ca obiect preluarea în concesiune a terenului înscris în CF nr. 61684 Haţeg, nr. cadastral 61684, provenit din conversia pe hârtie a CF vechi nr. 2435 Haţeg, nr. top 239/7/5, în suprafaţă de 20 m²