Proiect de hotărâre nr. 197/2022 privind aprobarea prelungirii cu cinci ani a duratei contractelor de închiriere a unor locuinţe sociale, încheiate între Consiliul local al oraşului Haţeg şi titularii acestora, prevăzuţi în anexă