Proiect de hotărâre nr. 199/2022 privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractelor de comodat, încheiate între Oraşul Haţeg şi titularii acestora, prevăzuţi în dispozitivul prezentei hotărâri