Proiect de hotarare nr. 2/2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de funcţionare a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2020, din excedentul anului 2019, în sumă de 14.254,92 lei