Proiect de hotărâre nr. 20/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2024