Proiect de hotărâre nr. 203/2023 privind aprobarea cesionării contractului de concesiune nr. 2429/31/1993, având ca obiect preluarea în concesiune a terenului intravilan înscris în CF nr. 61458 Haţeg, provenit din CF vechi 1237/1, nr. topografic256/2/4, în suprafaţă de 20 m², ca urmare a transferului dreptului de proprietate prin contract de donație, asupra construcției garaj edificată pe acest teren