Proiect de hotărâre nr. 206/2021 privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de comodat nr. 2048/2019, încheiat între Oraşul Haţeg şi Asociaţia sportivă ,,Club Sportiv Masters Sport”