Proiect de hotărâre nr. 211/2021 privind aprobarea formei iniţiale a programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022, la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg