Proiect de hotărâre nr. 211/2022 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare ȋn cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Hunedoara