Proiect de hotărâre nr 220/2022, prin care se propune modificarea hotărârii nr. 145/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor la nivelul Orașului Hațeg”, pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență — Componenta C3 — Managementul deșeurilor, Investiția I.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/ comune, Subinvestiția I.1.B. Construirea de insule ecologice digitalizate