Proiect de hotărâre nr. 221/2021 privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale specifice Direcţiei de asistenţă socială, aflată în subordinea Consiliului Local al oraşului Haţeg, administrate şi finanţate din bugetul local, pentru anul 2022