Proiect de hotărâre nr. 226/2023 privind aprobarea însuşirii în domeniul public al oraşului Haţeg a suprafeţei reale a imobilului teren, categoria de folosinţă drum, identificat ca parcela cu nr. topo 631 – tronson II, ce se regăseşte la poziţia nr. 74 din anexa nr. 10 la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Haţeg