Proiect de hotarare nr. 23/2021 pentru avizarea Contractului – cadru pentru acoperirea costurilor nete pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din Judeţul Hunedoara şi a încheierii acestuia între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara şi diferite organizaţii de preluare a responsabilităţii