Proiect de hotărâre nr. 23/2024 privind aprobarea prelungirii cu 2 ani şi 6 luni a duratei contractelor de concesiune a unor bunuri proprietate publică, încheiate între Oraşul Haţeg şi titularii acestora, prevăzuţi în lista anexă