Proiect de hotărâre nr. 232/2022 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, actualizați, la faza proiect tehnic, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi în oraşul Haţeg, județul Hunedoara”