Proiect de hotărâre nr. 24/2022 privind aprobarea transmiterii, în favoarea Enel Distribuţie Banat SA, a dreptului de proprietate, asupra capacităţilor energetice, aferente cotei de participare echivalentă cu investiţia eficientă, din componența obiectivului de investiții ”Extinderea reţelei electrice de interes public din zona str. Victor Babeş, nr. 28, bloc locuinţe serviciu – 32 locuri de consum, localitatea Haţeg, judeţul Hunedoara”, concomitent cu achitarea, către bugetul local al oraşului Haţeg, a sumei de 91.620,12 lei, inclusiv TVA, prevăzută ca şi contribuţie a Enel Distribuţie Banat SA