Proiect de hotărâre nr. 243/2023 privind aprobarea solicitării încadrării proiectului „Modernizarea, extinderea şi eficientizarea sistemului de iluminat public în oraşul Haţeg”, cod SMIS 126876, ca nefinalizat, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse