Proiect de hotărâre nr. 257/2023 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a Regulamentului local aferent oraşului Haţeg şi a Planului Urbanistic General și a Regulamentului local aferent satelor aparţinătoare orașului Hațeg: Silvașu de Jos și Silvașu de Sus și localității componente Nalațvad, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026