Proiect de hotărâre nr. 258/2023 pentru completarea hotărârii nr. 234/2023 privind aprobarea solicitării încadrării proiectului „ Construire Școală Gimnazială”, cod SMIS 120284, ca nefinalizat, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse