Proiect de hotărâre nr. 28/2024 pentru modificarea hotărârii nr. 35/2023 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, a caietului de sarcini, a cuantumului cotizaţiei Oraşului Haţeg și a tarifului de capturare practicat de asociație