Proiect de hotarare nr. 30/2021 privind aprobarea mandatării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” şi a reprezentantului oraşului Haţeg în adunarea generală a asociaţiei pentru a aproba, respectiv vota tarifele finale de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Haţeg, incluzând costurile Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Bârcea Mare și transfer, actualizate