Proiect de hotărâre nr. 30/2023 pentru modificarea art. 1 și a anexei nr. 1 la hotărârea nr. 220/2022 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, actualizați, la faza proiect tehnic, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi în oraşul Haţeg, județul Hunedoara”