Proiect de hotărâre nr. 34/2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. BUCURA PREST SRL Haţeg, pe anul 2022