Proiect de hotărâre nr. 36/2024 privind aprobarea modificării normativului de personal, statului de funcţii și oragnigramei Spitalului orăşenesc Haţeg