Proiect de hotărâre nr. 37/2022 privind aprobarea metodologiei de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor pentru activitățile edilitar-gospodărești specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Oraşului Haţeg, prestate de catre SC Bucura Prest SRL Hateg