Proiect de hotărâre nr. 37/2023 privind aprobarea propunerii de atribuire în proprietate a unui teren aferent construcţiilor, conform art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, proprietarilor edificiului