Proiect de hotarare nr. 38/2021 privind atribuirea în regim de închiriere, fără licitaţie publică, a spaţiului în suprafată de 29 m², din cladirea, situată în oraşul Haţeg, str. Mihai Viteazu, nr.2-6, judeţul Hunedoara, înscris în CF nr. 63029 Haţeg, nr. cadastral 63029 – C1 – U6, în favoarea doamnei deputat Natalia – Elena Intotero, pentru organizarea şi funcţionarea Biroului Parlamentar