Proiect de hotărâre nr. 38/2022 privind aprobarea tarifelor pentru unele activități specifice serviciului public de salubrizare al Oraşului Haţeg, delegate, în condiţiile legii, către SC Bucura Prest SRL Hateg