Proiect de hotărâre nr. 39/2024 privind aprobarea programului anual al Orașului Hațeg de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru anul 2024