Proiect de hotărâre nr. 4/2023 privind mandatarea reprezentantului Orașului Hațeg, desemnat în condițiile legii, să exercite atribuţiile adunării generale a asociaţilor la S.C. Bucura Prest S.R.L. Haţeg, pentru a desemna membrii consiliului de admninistrație al SC Bucura Prest SRL Hațeg