Proiect de hotărâre nr. 4/2024 privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024, la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg, actualizat, în funcţie de fondurile aprobate, în condiţiile legii