Proiect de hotarare nr. 40/2021 pentru aprobarea corectarea erorii materiale strecurată în cuprinsul anexei nr. 1 la hotărârea consiliului local nr. 18/2021 privind aprobarea reorganizării activităţii aparatului de specialitate al primarului Oraşului Haţeg, a instituţiilor publice locale şi a serviciilor publice, fără personalitate juridică, subordonate Consiliului local al oraşului Haţeg