Proiect de hotărâre nr. 41/2023 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a terenului intravilan, situat în Haţeg, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, înscris în CF nr. 70957 Haţeg, nr.cadastral 70957, în suprafaţă totală de 100 mp², utilizat de către SC Geraico Prod Com SRL ca spațiu pentru terasă cafenea ,,Haos”, edificată prin extinderea construcției existente