Proiect de hotărâre nr. 42/2023 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a terenului intravilan, aflat în proprietatea privată a Oraşului Haţeg, în suprafaţă de 262 m², înscris în CF nr. 61757 Haţeg, nr. topo 737/28/1/2, situat în oraşul Haţeg, str. Câmpului