Proiect de hotarare nr. 45/2021 pentru aprobarea corectării erorii materiale strecurată în cuprinsul art. 1 lit. d) din hotărârea consiliului local nr. 37/2021 privind privind aprobarea însuşirii în domeniul public al oraşului Haţeg a suprafeţei reale a imobilului identificat ca drumul comunal DC 83 Haţeg-Nălaţvad, ce în intravilanul oraşului Haţeg se suprapune peste zona drumului de interes local identificat ca strada Râul Mare, în suprafaţă totală rezultată din măsurători de 38290 m²