Proiect de hotărâre nr. 45/2022 privind analiza modului în care sunt îndeplinite sarcinile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale pe linia pregătirii economiei şi teritoriului pentru apărare şi stabilirea măsurilor ce se impun