Proiect de hotărâre nr. 45/2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Bucura Prest SRL Haţeg, pe anul 2024