Proiect de hotărâre nr. 46/2022 privind acceptarea ofertei de donaţie a doamnei Mocrev Neti, prin care donează oraşului Haţeg terenul în suprafaţă de 823 m², înscris în CF nr. 60164 Haţeg, nr. cadastral 880, nr. top 411/4/1/12 și terenul în suprafata de 817 m², inscris in CF nr. 60158 Hațeg, nr. cadastral 879